Met ‘enige’ vertraging ook editie 2 (juni 2021) van Het Blaadje digitaal beschikbaar!

Voor wie hem niet in de bus ontvangt, bij deze het digitale exemplaar. Veel leesplezier!